Roche – Prezentacja [Multimedia]

Project Description

Materiały pokonferencyjne dla uczestników. Zawartość czysto medyczna, całe mnóstwo prezentacji. Wszystko spięte aplikacją do przeglądania, wytłoczone na CD i opakowane w cdpack.